סיפריות מועצה אזורית הגלבוע רישום לספרייה והפקדת המחאת משמורת

גרפיקה ללא תיאור

רישום לספרייה והפקדת המחאת משמורת

המחאת משמורת:

יש להפקיד המחאת משמורת ללא תאריך, עבור השאלה: בסכום של 150 ₪ למנוי יחיד, או 300 ₪ למנוי משפחתי.
פיקדון עבור די.וי.די. 50 ₪ לפריט במזומן!!.

שימוש בהמחאת המשמורת ו/או הפיקדון במזומן, יעשה רק לאחר מכתב התרעה.

הטיפול בהמחאת המשמורת מחייב את הספרייה בעלות כספית, הוצאות דיוור, תקשורת ורכישה מחדש של הספרים שלא הוחזרו.

המחאת המשמורת מחייבת את כל אוכלוסיית הקוראים: תושבי מוא"ז הגלבוע ותושבי חוץ.

נוהל מילוי המחאת משמורת:

לא ניתן לכתוב על גבי ההמחאה את המילים "צ'ק פיקדון"/ צ'ק ביטחון.
אין למלא תאריך על גבי ההמחאה.
בשורה לפקודת: יש לרשום את שם הרשות : מועצה אזורית הגלבוע.
על-פי חוק הספריות, ספריה אזורית "הגלבוע" מעניקה שירות השאלה לתושבי מוא"ז הגלבוע וסביבתה (מוא"ז בקעת בית-שאן, מוא"ז יזרעאל) ללא תשלום עם הפקדת המחאת משמורת.